AMPLIACIÓ · La policia utilitza granades ensordidores en l’operatiu de Tortosa

@mossos @Tortosa @XimoRambla #encaputxats #pistola #morta #bingo #Tortosa #TerresdelEbre