AMPLIACIÓ · L’empleada del bingo de Tortosa va morir d’un tret al cap

@mossos @Tortosa @XimoRambla #encaputxats #bingo #Tortosa #TerresdelEbre