La Denominació d’Origen Protegida Oli Terra Alta es promourà al Mercat de la Boqueria de Barcelona

@dopoliterraalta @ccterraalta @XimoRambla #TerraAlta #TerresdelEbre