HomeEducacióEl confinament impacta en els resultats de matemàtiques i anglès dels alumnes...

El confinament impacta en els resultats de matemàtiques i anglès dels alumnes de 4t d’ESO

CATALUNYA // El confinament del curs passat no va comportar descensos globals en totes les competències per als alumnes de 4t d’ESO però sí en anglès i matemàtiques. Així ho indica un estudi del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu que creua els resultats de les proves d’avaluació de 4t d’ESO d’enguany amb dos qüestionaris, sobre confinament i context. Els resultats s’han comparat amb les proves del 2018-2019. Els resultats mostren millores en llengua catalana (+2,4 punts), llengua castellana (+0,2) i en la competència cientificotecnològica (+0,2). En canvi, en anglès i matemàtiques hi ha un descens “considerable” de 4,2 i 3,5 punts sobre 100 respectivament. L’estudi conclou també que el tancament va afectar més els alumnes més vulnerables.

L’estudi atribueix aquest descens al fet que aquestes dues competències, anglès i matemàtiques, requereixen un acompanyament continu del professorat, que pot resultar més difícil d’aconseguir de manera telemàtica. A això cal sumar que no tot l’alumnat té a la seva disposició el recurs de les activitats extraescolars d’anglès o el reforç de matemàtiques. 

Si s’analitza la complexitat dels centres, s’observa que l’alumnat de centres de complexitat alta situats als quintils més alts millora els resultats en les cinc competències en comparació amb el curs 2018-2019. En canvi, l’alumnat pertanyent al quintil més baix empitjora resultats en llengua anglesa, en la competència cientificotecnològica i en la matemàtica, i millora lleugerament en català i castellà. 

D’altra banda, l’alumnat situat al quintil més baix de la complexitat mitjana ha puntuat més en les competències més bàsiques que l’alumnat del mateix quintil dels centres de complexitat alta. El Consell d’Avaluació afirma que això s’explica per l”efecte company’, que vol dir que la barreja d’alumnes en el centres de complexitat mitjana permet als més vulnerables socioculturalment beneficiar-se i aprendre dels companys amb més capital cultural, reduint així la bretxa d’aprenentatge entre els dos col·lectius. 

Com ja apuntaven estudis anteriors, els alumnes de centres de complexitat baixa no han traslladat tant els problemes del confinament als resultats acadèmics i, en aquest cas, les pèrdues d’aprenentatge són “insignificants”. En aquest sentit, l’anàlisi torna a incidir amb el fet que aquells alumnes amb més recursos materials, humans i d’espai han tingut un entorn més favorable a l’aprenentatge autònom, mentre que les condicions d’educabilitat de l’alumnat socioculturalment més baix dificulta la millora dels resultats acadèmics. 

A més patiment, pitjors resultats en ciències i matemàtiques

L’alumnat que va respondre als qüestionaris, passats al desembre del 2020 i al gener del 2021, que tornar al centre no li ha costat més del que és habitual ha tret més nota en totes les competències que no aquell que diu que li ha costat més de l’habitual. A més, s’observa que a mesura que augmenta la freqüència d’angoixa, ansietat o estrès en els centres d’alta complexitat augmenten els resultats en llengua castellana i catalana però passa el contrari en ciències i matemàtiques.

L’estudi també analitza els resultats segons si l’alumnat és nouvingut i nadiu i conclou que el d’origen nouvingut que pertany als dos quintils més baixos baixa puntuacions, especialment en llengua anglesa, cientificotecnològica i matemàtiques en comparació amb els que aquest mateix grup va obtenir el curs 2018-2019. 

En línies generals, l’estudi ratifica la idea que la puntuació mitjana augmenta a mesura que augmenta el nivell sociocultural.

Per últim, l’anàlisi compara els resultats amb Flandes i els Països Baixos, on ja s’ha avaluat l’impacte del tancament dels centres en l’aprenentatge dels alumnes. Allà, la incidència s’ha notat més en les competències lingüístiques i no en les matemàtiques, mentre que a Catalunya ha estat a l’inrevés. En canvi, sí coincideixen en el fet que el tancament dels centres per la pandèmia ha afectat més els alumnes de nivells socioeconòmics i socioculturals més baixos.  

ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

48 + = 49

Últimes notícies