HomeSense categoriaEl Departament d'Agricultura convoca els ajuts per a la recuperació de la...

El Departament d’Agricultura convoca els ajuts per a la recuperació de la capacitat productiva del sector pesquer i aqüícola afectat pel temporal Glòria

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca els ajuts per recuperar la capacitat productiva del sector pesquer i aqüícola fortament afectat pel temporal Glòria, que va tenir lloc el proppassat mes de gener.

El pressupost destinat a aquestes ajudes puja a 2.100.000 euros, aprovat mitjançant l’Acord de Govern de 4 de febrer de 2020, pel qual s’autoritza la transferència del Fons de Contingència, amb el repartiment següent:

 • Ajuts per a actuacions per a la restitució del potencial productiu de les empreses aqüícoles: 1.480.000 €
 • Ajuts per a la compensació de càrregues financeres per operacions d’inversió per atendre la recuperació de l’activitat de les empreses aqüícoles amb finançament amb l’ICF: 120.000 €
 • Ajuts per a persones propietàries i/o armadores d’embarcacions pesqueres per la compra i fabricació d’arts de pesca passius perduts o danyats: 500.000 €.

 

Sector aqüícola

S’habiliten, per al sector aqüícola (tecnologia aplicada a la cria, reproducció i cultiu de les espècies que viuen en l’aigua salada o dolça), ajuts a fons perdut per a la restitució del potencial productiu per les tipologies de despeses següents:

 • Fins a un màxim del 100% de despeses pel subministrament de les infraestructures, els equipaments i les instal·lacions productives
 • Fins al 20% de les despeses efectuades en concepte de costos de personal per a la realització de les inversions.

Complementàriament, s’estableixen compensacions de les càrregues financeres per operacions de finançament amb l’Institut Català de Finances (ICF) per a projectes d’inversió per atendre la recuperació de l’activitat de les empreses aqüícoles que hagin resultat afectades pel temporal Glòria. Les característiques dels préstecs són les següents:

 • Import mínim: 5.000 euros
 • Import màxim: 281.250 euros
 • Termini: fins a deu anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos
 • Garanties: com a complement a la garantia del DARP, es podran sol·licitar garanties addicionals de fins al 20% del nominal
 • Desemborsament: a la data de formalització
 • Amortització: el préstec s’amortitzarà linealment per mesos vençuts
 • En cas d’amortització anticipada, es cobraran els costos de ruptura destinats a la cancel·lació del swap
 • Tipus d’interès: l’interès dels préstecs serà fix del 3,75%, i sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una bonificació màxima del 100% del tipus esmentat. L’import bonificat concret escaient s’especificarà en la resolució d’atorgament de l’ajut corresponent
 • Assumpció de risc: fins al 80%
 • Comissions d’obertura: màxim del 0,5%
 • Comissions d’amortització total o parcial: màxim del 0,50% + costos de ruptura.

 

Propietaris i armadors d’embarcacions pesqueres

En el cas de les persones propietàries i/o armadores d’embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, s’habiliten ajuts a fons perdut per la compra dels ormeigs i arts passius perduts o danyats a causa del temporal en format unitari o complet, i la de les diferents parts que els componen (caps, malla de plàstic, boies, morts, tub de PVC, xarxa, mosquetons, fil, pals de senyalització, etc.).

 

Un sector colpejat per diferents causes

La competitivitat, viabilitat econòmica i capacitat productiva del sector pesquer i aqüícola s’han vist fortament afectades aquest primer trimestre de l’any 2020.

Primer, per causa del temporal Glòria, que entre el 20 i el 23 de gener va obligar a reduir l’activitat productiva i va generar danys i pèrdues en les infraestructures i els arts i ormejos del sector aqüícola i pesquer.

Segon, per la crisi sanitària del COVID-19, que ha causat una reducció del consum de les llars dels productes pesquers i el tancament del sector de l’hostaleria i la restauració, i, en conseqüència, una reducció de la demanda i dels preus de primera venda, i l’aturada per motius sanitaris de part de l’activitat pesquera i aqüícola.

El Departament d’Agricultura considera indispensable per a la protecció de l’interès general la continuació del procediment de tramitació d’aquestes ajudes, que permetran la recuperació del potencial productiu del sector pesquer i aqüícola i en mitigaran part de l’impacte social i econòmic.

Redaccio
Redaccio
Periodistes
ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

+ 24 = 32

Últimes notícies