HomeSense categoriaInforme favorable de la Generalitat a un macroprojecte de cinc parcs eòlics...

Informe favorable de la Generalitat a un macroprojecte de cinc parcs eòlics entre la Ribera d’Ebre i el Segrià

TERRES DE L’EBRE //  La Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha informat favorablement a la construcció d’un macroprojecte de cinc parcs eòlics entre el Segrià i la Ribera d’Ebre. Aquest preveu la instal·lació de 60 molins, la majoria a Seròs, Almatret, Maials i Seròs, i les seves infraestructures associades, també a Flix i Ascó. També es construirà una subestació de més de 6.000 metres quadrats a Maials que connectarà amb l’existent a Ascó. Després d’analitzar les al·legacions en contra de diverses administracions locals i entitats ecologistes, la Ponència Ambiental considera els emplaçaments “viables” atès que “no existeixen elements determinants que, ja d’inici, es puguin considerar insalvables o en desaconsellin la ubicació”.

El macroprojecte el formen un conjunt de cinc parcs eòlics promoguts per cinc empreses diferents però amb mateix representant a la zona (parcs eòlics Antila, Pyxys, Vela, Volans i Quilla) amb els que compartirà les infraestructures d’evacuació del present parc.

La subestació SET Maials II evacuarà l’energia mitjançant una línia aèria a simple circuit de 400kV amb una longitud de 21.574 metres fins a la subestació existent de Xarxa Elèctrica d’Espanya SET Ascó 400kV. La nova línia aèria d’evacuació 400kV transcorrerà pels termes municipals de Maials, Flix i Ascó.

El pronunciament favorable no garanteix però que, en el marc del procés d’avaluació de l’impacte ambiental i de la tramitació del projecte, no puguin sorgir nous elements que puguin afectar la seva autorització.

Antila

El parc eòlic Antila, promogut per Desarrollos Renovables Iberia Pi, S.L. als termes municipals de Seròs, Maials, Almatret (Segrià) i Flix i Ascó (Ribera d’Ebre) inclou una potència total instal·lada 50 MW i consta de 12 posicions de turbines numerades, 10 de les quals a Seròs i 2 Almatret. 10 de les turbines són de 4,2 MW de potència unitària i les altres 2 de 4,0 MW. També preveu la construcció d’una subestació transformadora (SET) Maials II de 30/400 kV que recollirà l’energia evacuada en el parc, compartida amb 4 parcs mes, i l’enviarà fins a la subestació existent a Ascó 400 kV.

Pyxys

El projecte del Parc Eòlic Pyxis es localitza als termes municipals de Maials, Seròs,
Flix i Ascó. El projecte consta de 12 aerogeneradors així com les seves infraestructures associades: camins d’accés i de servei, plataformes, rases per a la línia elèctrica soterrada d’interconnexió entre els aerogeneradors, subestació elèctrica, línia elèctrica aèria entre la nova SET Maials II 30/400 kV i la SET Ascó 400 kV. De cada aerogenerador en sortirà una xarxa subterrània de mitja tensió (30 kV) que portarà l’energia fins a la nova subestació transformadora SET Mailas II de 30/400kV, que ocupa una superfície aproximada de 6.195 m2.

Volans 

El Parc Eòlic Volans se situa als termes municipals d’Almatret i Maials. El parc, de 50 MW de potència instal·lada, inclou 10 aerogeneradors de 4,2 MW de potència unitària i 2 aerogeneradors més de 4 MW de potència unitària. El projecte inclou els camins d’accés i de servei, les plataformes, les rases per a la línia elèctrica de 30 kV soterrada d’interconnexió entre els aerogeneradors, una subestació elevadora de tensió i una línia elèctrica aèria d’evacuació.

En aquest cas, però, la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, condiciona el projecte a l’avaluació dels resultats d’un radioseguiment d’un any de la parella d’àliga cuabarrada d’Almatret per poder determinar la compatibilitat de la instal·lació amb aquesta espècie amenaçada. En aquest sentit, pel que fa al potencial impacte sobre l’avifauna, destaca la presència d’almenys 3 territoris d’àguila cuabarrada, els límits dels quals es troben entre 3 i 6 km de distància del parc eòlic.

Destaquen també que la xarxa d’evacuació fins a la SET, per la seva banda, travessa una àrea d’interès faunístic delimitada per la presència de l’àguila cuabarrada. A nivell avifaunístic, el sector també és freqüentat per espècies planejadores les quals han estat declarades d’interès per la seva conservació, com l’àguila daurada, el voltor comú, la cigonya blanca, l’àguila marcenca o l’arpella vulgar. Tant l’àguila cuabarrada com la resta d’espècies planejadores són altament vulnerables al risc de col·lisió amb els aerogeneradors i conductors aeris i també al risc d’electrocució en línies elèctriques.

Tot i això conclouen que la relativa distància dels aerogeneradors respecte les àrees d’interès faunístic i la falta d’informació detallada que confirmi o desmenteixi la presència d’altres espècies altament sensibles, fan que la proposta no sigui inviable des de la perspectiva de l’afecció faunística, si bé serà necessària una prospecció a fons de les espècies citades per conèixer amb detall l’abast de l’impacte generat per un parc eòlic en aquesta tipologia de paisatge del secà de Ponent.

Vela

El projecte del Parc Eòlic Vela es localitza al terme municipal de Maials. El projecte consta de 12 aerogeneradors així com les seves infraestructures associades: camins d’accés i de servei, plataformes, rases per a la línia elèctrica soterrada d’interconnexió entre els aerogeneradors, subestació elèctrica SET “Maials II” i línia elèctrica aèria entre la nova SET “Maials II” i la SET “Ascó” de REE, on s’evacuaria l’energia produïda pel parc eòlic.

Quilla

El projecte del Parc Eòlic Quilla es localitza als termes municipals de Maials, Flix i Ascó. Aquest consta de 12 aerogeneradors així com les seves infraestructures associades: camí d’accés, camins de servei, plataformes, rases per a cables de mitja tensió i fonamentacions i la línia d’evacuació. De cada aerogenerador en sortirà una xarxa subterrània de mitja tensió (30 kV) que recollirà l’energia i la conduirà fins a la nova subestació de Maials. Aquesta nova subestació recollirà l’energia produïda pel parc eòlic Quilla i els parcs eòlics projectats de Pyxis, Antlia, Vela i Volans.

ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

9 + 1 =

Últimes notícies