HomeEducacióCambray envia un qüestionari als centres per verificar si els seus projectes...

Cambray envia un qüestionari als centres per verificar si els seus projectes lingüístics s’adeqüen al nou decret

El Departament d’Educació ha enviat este dimarts als centres unes instruccions que inclouen un qüestionari de set preguntes per verificar si els seus projectes lingüístics s’adeqüen al nou decret. Les direccions hauran de contestar les set preguntes binàries – de sí o no – per saber si poden mantenir el pla actual, o bé si l’han d’adequar. Les instruccions determinen que si es contesten totes les qüestions en afirmatiu, el projecte del centre compleix amb la normativa i, per tant, es pot mantenir. Per contra, si alguna és negativa, este s’haurà de revisar i modificar el curs vinent. Entre les qüestions, es demana si el projecte preveu un ús “curricular i educatiu” tant del català com del castellà i si evita l’ús de percentatges.

La primera de les preguntes és si el projecte preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge. La segona demana si el projecte preveu també que el català siga la llengua d’ús normal en l’acollida de l’alumnat nouvingut. La tercera és la que fa referència a l’ús curricular i educatiu tant del català com del castellà i la quarta qüestiona si el projecte incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d’un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials.

La cinquena pregunta demana si el projecte lingüístic té en compte la diagnosi de la realitat sociolingüística del centre, la sisena si té en compte els resultats de les proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en les diferents etapes educatives. El qüestionari es tanca amb la pregunta sobre si el projecte lingüístic evita l’ús de percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües.

Verificació abans del 30 de juny

En les instruccions s’especifica que la direcció del centre ha de verificar que el projecte s’adequa al decret abans del 30 de juny. Afegeix que comptarà amb l’assessorament de la inspecció i dels equips de llengua i cohesió social i que això es farà mitjançant el qüestionari de verificació. Serà la inspecció referent del centre la que validarà la compleció del qüestionari.

En els casos en què hi haja respostes negatives, caldrà adaptar el projecte i que esta modificació l’aprove el consell escolar, en el cas dels centres públics, o la titularitat del centre havent escoltat el consell escolar, en el cas dels concertats. Un cop feta la modificació, la direcció o la titularitat del centre hauran de trametre el nou projecte a la direcció del servei territorial corresponent o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona.

Les instruccions concretes que aquestes actuacions han d’estar fetes “en el termini més breu possible” durant el curs vinent, i amb caràcter general durant els sis primers mesos.

Educació assumeix la responsabilitat

D’altra banda, en les instruccions que s’han enviat als centres s’especifica que el Departament “assumeix la responsabilitat” sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida. En este sentit, el Govern recorda que és el departament i el seu responsable – Josep GonzàlezCambray – l’encarregat de verificar-los i donar el seu vistiplau, considerant, doncs, que els centres no fan una altra cosa que donar compliment a l’ordre d’una instància superior.

Tot i això, sí que s’insta als membres de la comunitat educativa a vetllar perquè es complisquen estos projectes lingüístics. En concret, es recorda que els docents i el personal d’atenció educativa “no poden optar per un ús de la llengua diferent del previst en cada projecte lingüístic”. Des d’inspecció es revisarà que s’estiga portant a terme, siga amb visites, controls, o altres tipus de plans específics.

Finalment, es concreta que les instruccions no afecten els centres que imparteixen el primer cicle d’educació infantil.

Repàs de la normativa

El document que han rebut les direccions fa primer un repàs per la normativa aplicable i el camí jurídic que ha portat fins a l’enviament d’estes instruccions. Així, es recorda que el 16 de desembre del 2020 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va establir que la Generalitat havia de prendre les mesures necessàries per a garantir un mínim d’un 25% de classes en castellà.

El conseller assegura que des de llavors la Generalitat ha engegat diverses iniciatives amb la finalitat d’aprovar un marc normatiu estable “que proporcione seguretat jurídica i responga a l’objectiu d’assolir un ús normal de les dues llengües oficials en els centres educatius sostinguts amb fons públics”.

La darrera d’estes accions va tenir lloc este dilluns, quan el Consell Executiu es va reunir de forma extraordinària per aprovar el decret llei, que ja està en vigor, però que s’aplicarà el curs vinent. El text concreta que els projectes lingüístics i les mesures adoptades i que no s’ajusten als criteris i objectius bàsics que estableix “han de ser revisats en el termini més breu possible” durant el curs 2022-2023.

El document remarca que el projecte lingüístic de cada centre s’ha de “revisar i modificar”, si s’escau, en funció del coneixement oral i escrit i de l’ús de les llengües que l’alumnat acredite en les diferents etapes educatives. La revisió es farà mitjançant proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en períodes no superiors als dos anys.

El decret llei també constata la “inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües”.

Les instruccions s’han enviat aquest dimarts, quan complia el termini que havia donat el TSJC al conseller per enviar instruccions sobre l’execució de la sentència.

ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

7 + 2 =

Últimes notícies