HomePolíticaEnquesta · Clam dels alcaldes ebrencs contra el decret de renovables 2019

Enquesta · Clam dels alcaldes ebrencs contra el decret de renovables 2019

Quinze alcaldes i alcaldesses i les quatre presidències dels consells comarcals consultats per este setmanari són contraris que el decret d’emergència climàtica seguisca igual, demanen que s’escolte les opinions dels municipis i s’evite la massificació.

Xavier Pallarés · (Delegat del govern a les Terres de l’Ebre)

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Sí. El decret d’energies renovables va ser aprovat per una majoria àmplia del Parlament i va substituir les antigues Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP). Ha creat també la figura de la ponència d’energies renovables, que s’encarrega de fer un primer filtre dels projectes que són viables o no basant-se en molts criteris.

Creu que s’hauria de derogar?

Es pot modificar i millorar. No és perfecte. Crec que hauria de millorar en dos aspectes: la concentració de centrals solars o eòliques hauria de ser un criteri per no acceptar nous projectes i, d’altra banda, s’ha de tenir en compte l’opinió dels municipis. Penso que si un municipi no vol esta instal·lació, el projecte no hauria de tirar endavant si un ple s’hi pronuncia en contra.

Xavier Faura · (President del Consell Comarcal del Baix Ebre)

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

No. Els interessos de les zones rurals quedarien resguardats si poguessen decidir. Els ajuntaments i també els agents socials han de poder dir la seua opinió i se’ls ha de tenir en compte. Com a president del Consell Comarcal del Baix Ebre buscaré el consens amb els ajuntaments perquè això no és una qüestió de partit, sinó una reivindicació de territori.

Creu que s’hauria de derogar?

Jo no parlaria ben bé de derogació sinó més aviat de modificació. El decret s’ha d’adaptar a l’opinió dels pobles i que la seua veu siga escoltada. La veu d’un particular no pot anar per davant de la voluntat col·lectiva. Per tant, veiem bé que se suspenga i que s’inicie un procés de modificació i correcció perquè el territori hi diga la seua, i tornem a començar.

Joan Roig · (President Consell Comarcal del Montsià)

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

És evident que el futur passa per les energies renovables i també que l’Ebre n’ha de tenir, però també s’ha de tenir en compte l’opinió dels municipis, no pot ser que es decidisca per ells. Els municipis haurien de tenir un paper molt més principal del que tenen i que siguen presents al debat sobre la implantació i el desplegament que es faça d’estes fonts d’energia

Creu que s’hauria de derogar?

La normativa s’ha de millorar. Cal obrir un debat i que les parts implicades seguen, sobretot tenint en compte el posicionament del món local. Així, jo seria partidari de modificar el decret, aprofitant els articles que trobem beneficiosos però també canviant tot allò que no ens agrada de l’actual, com ara que els municipis tinguen molt a dir.

Gemma Carim · (Presidenta Consell Comarcal de la  Ribera d’Ebre)

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Gens. En cap cas té en compte les zones rurals, les seues particularitats, el seu paisatge o els seus interessos. Cap administració o col·lectiu pot dir res si una empresa decidix posar-ho en un lloc i pot aconseguir el terreny i els permisos. Per tant, afavorix els interessos d’estes empreses i potser d’algun propietari particular però no els interessos que pot tenir el territori.

Creu que s’hauria de derogar?

Sí, i ho pensem molts. En molts llocs sents parlar la gent i pràcticament tothom ho demana i ho reivindica. Des de les associacions de micropobles fins a pobles més grans. Tothom ho està demanant, ningú vol que la planificació del que pot anar al seu poble es decidisca des del despatx d’una empresa a molts quilòmetres de distància.

Neus Sanromà · (Presidenta Consell Comarcal de la Terra Alta) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Tot el contrari. A la Terra Alta ja hi ha línies d’evacuació construïdes i les empreses ho veuen  com una oportunitat. El decret els permet presentar projectes sense el territori i aquí no hi ha cap repercussió positiva: no generen llocs de treball, ni riquesa al territori, deterioren el paisatge i el turisme, que és un dels puntals de la Terra Alta. No veig repercussió positiva al territori.

Creu que s’hauria de derogar?

Derogar o modificar. És un tema que s’ha d’estudiar a fons i parlar de massificació. Una massificació que a la Terra Alta ja tenim i, per això, no és necessari que posen més parcs. La política energètica s’ha de treballar a nivell de país i tenir en compte l’equilibri territorial i l’eficiència. Les centrals energètiques haurien d’estar prop dels principals nuclis de consum.

Jordi Gaseni · (Alcalde de l’Ametlla de Mar)

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

No, perjudica. Nosaltres mirem de defensar-nos fent una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que ha suposat una despesa important. El que teníem vigent, feia 20 anys que es va aprovar, i ningú podia imaginar això que està passant. Hem rebut al voltant de trenta projectes de centrals energètiques i les línies d’evacuació també podrien fer molt mal arreu del terme.

Creu que s’hauria de derogar?

Sí. S’ha de derogar i fer justícia. Veiem com la Costa Brava s’ha mobilitzat per una línia d’alta tensió i aquí a l’Ebre en almenys cinc i podem ser moltes més en un futur. I tenir una normativa on el municipi puga decidir. A l’Ametlla podríem estar oberts a centrals fotovoltaiques: on nosaltres creiem i no en zones agràries o d’interès
patrimonial.

Francesc Arasa · (Alcalde de l’Ampolla )

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Afavorix o podria afavorir si realment es té coneixement i mesura sobre on posar les centrals. És evident que estes instal·lacions s’han de col·locar en aquelles zones rurals on no siga un perjudici en l’impacte visual i paisatgístic de l’entorn. Tampoc poden afectar l’activitat turística ni d’altres activitats econòmiques presents a la zona on es projecten.

Creu que s’hauria de derogar?

Sí, crec que s’hauria de derogar i mirar de fer la norma de nou. S’ha de mirar de reubicar o instal·lar de nou els parcs eòlics i fotovoltaics que són necessaris a nivell de país, però sempre estudiant una nova ubicació i veient els inconvenients que hi poden haver, no pot ser que no es tinga en compte els efectes d’estes centrals.

Joaquim Paladella · (Alcalde de Batea) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

En cap cas. L’única cosa que afavorix és a les grans empreses. No tant el decret com
l’aplicació que en fa el govern de la Generalitat. Se salten les voluntats dels ajuntaments, sense atendre els seus informes: donen autorització igualment i no hi ha cap capacitat de negociació ni d’arribar a un acord. A més, no hi ha cap contrapartida i ens sentim indefensos

Creu que s’hauria de derogar?

El que hauria de fer-se primer és posar-hi seny. Es necessiten les energies renovables, això està clar, però això no té a veure en imposar centrals a la gent que vivim a les zones rurals. Els ajuntaments només vetllem per l’interès dels territoris i la gent. Ens han de convocar als territoris, parlar-ne de tot plegat i canviar tot el model actual.

Xavier Arbó · (Alcalde de Benissanet) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

No gens. El món rural necessita tranquil·litat, agricultura i fomentar el turisme sostenible. On necessiten llum, que se la facen, no? No té cap sentit que desplacéssem la llum centenars de quilòmetres, quan la majoria de comarques podrien acollir centrals productores perfectament. Els grans consumidors haurien de tenir les instal·lacions productores a prop i no caldria que anessen a perjudicar els territoris rurals, l’agricultura i el medi ambient.

Creu que s’hauria de derogar?

Sí, és clar. Penso que el decret està fora de lloc i fora de temps. Treballar des d’una taula i sense xafar el terreny provoca que no es facen les coses del tot bé. S’ha de trepitjar el territori per a veure quines realitats hi ha arreu del país. Els pobles ens toca rebre sempre.

Toni Navarro · (Alcalde de Camarles)

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Al contrari. En municipis que tenen una perspectiva de creixement al voltant del turisme, has de preservar-lo. El turisme està relacionat amb el paisatge, la tranquil·litat, la gastronomia, les activitats als parcs naturals… si tot es malmet per posar aerogeneradors és evident que no interessa. A nosaltres no ens interessa ara, ni tampoc de cara al futur, i cal una normativa que ho blinde.

Creu que s’hauria de derogar?

Crec que sí. Hi ha la moratòria del decret ja pactada entre ERC i la CUP i aquí s’hauria d’entrar a valorar l’opinió de cada municipi envers els projectes que arriben al seu terme. Estem esperançats que es puga modificar i donar veu als ajuntaments on arriben estos projectes i es puga donar l’opinió, i que esta siga respectada.

Francesc Barbero · (Alcalde de Flix) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Hi ha una gran mancança, que és deixar de banda la planificació municipal. Trobem a faltar molta més participació dels ajuntaments en esta presa de decisions, també molta més planificació i respecte als projectes que s’estan desenvolupant des del món municipal.

Creu que s’hauria de derogar?

Si no s’ha de derogar, s’ha de fer un canvi profund, tant d’esperit com de forma d’implementació. Este decret no servix per a afavorir el desenvolupament del món rural i és necessari que les administracions s’aturen i negocien: s’ha de tenir en compte les realitats del món rural i la planificació de futur que tenen. No pot ser que es desatenga la voluntat dels municipis i s’acabe imposant alguna cosa al terme que no compte amb l’aprovació del poble.

Carles Luz · (Alcalde de Gandesa)  

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

No del tot. Era un decret que es necessitava però era fonamental que la ponència d’energies renovables tingués la funció de tenir tacte i funcionalitat i escoltés la veu dels ajuntaments. Des del passat mes de novembre ha estat una barra lliure que està amenaçant el territori i l’hem de defensar, perquè pot ser un problema irreversible si algunes instal·lacions tiren endavant.

Creu que s’hauria de derogar?

El decret així no havia de funcionar. No sé si s’ha de derogar o s’ha de canviar, però és fonamental que s’escolte els ajuntaments i el territori, tal com estava ideat inicialment. No pot ser que els projectes tiren endavant sense el consens del territori on s’han d’instal·lar i ignorant els efectes que poden tenir per als municipis on van.

Jordi Martín · (Alcalde d’Horta de Sant Joan) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

No es té en compte el territori. Des del departament es va dir que s’obria la porta a posar centrals energètiques a tot el territori català i no només a unes zones determinades. Però no ha acabat passant. Els beneficis són per als mateixos de sempre i l’entorn rural, en la majoria dels casos, s’hi veu perjudicat.

Creu que s’hauria de derogar?

S’ha de reformular i modificar. Ho hem de plantejar de nou, tenint en compte l’aportació de cada comarca al mix energètic de les renovables. No pot ser que la implantació sempre siga al mateix lloc, s’acumulen. Per tant, el decret no pot continuar igual i mantenir la tendència de posar la producció d’energia al mateix lloc. És important aturar-se, reflexionar i modificar per a fer una normativa millor per a tothom.

Francisco Blanch · (Alcalde de la Fatarella)

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Gens. És un decret que s’ha fet a Barcelona i que no té en compte el territori, i les Terres de l’Ebre ho estem pagant. A la Fatarella hem rebut tretze projectes eòlics i quatre fotovoltaics, tots no han passat la ponència, però ja està be! A més, el decret no preveu cap compensació fora d’impostos

Creu que s’hauria de derogar?

Derogorar, o paralitzar, o modificar o reinterpretar. Veiem el que diu el decret: que es tindrà en compte l’efecte acumulatiu. Però què és l’efecte acumulatiu? No es defineix. S’ha de quantificar, posar una normativa cara i que estiga al costat dels municipis. Este decret és deixar portes obertes a les instal·lacions, des de l’any passat no dixen d’entrar projectes i, la majoria, en llocs on ja hi havia una presència important.

Eva Amposta · (Alcaldessa del Pinell de Brai) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Era un decret que havia de resoldre problemàtiques, evitar que allò que va passar a la Terra Alta no pogués passar més. Ha acabat sent una via perquè arribe més projectes i es continue amb la massificació eòlica. No ha facilitat la implantació d’energia renovable amb projectes sostenibles, ni ha promogut a un equilibri territorial en la producció d’energia

Creu que s’hauria de derogar?

No s’ha concretat, però una cosa sí que és clara: el decret actual no funciona i, per tant, hi ha d’haver un canvi. S’ha de poder modificar o derogar i promoure’n un de nou, però sí que és clar que la normativa ha d’evitar les massificacions i que la proliferació d’estes centrals puga perjudicar els municipis. Ara mateix perjudica les Terres de l’Ebre

Maria Cinta Llaó · (Alcaldessa del Perelló) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

No ens afavorix. Tot i que hi ha molts casos i, sent honestos, cal parlar-hi molt a fons. A vegades es dona que un propietari té una finca abandonada i posar-hi una petita instal·lació de plaques solars pot ajudar-lo i solucionar-li la vida, però sempre s’ha de fer amb consens i parlant-ho molt a fons, que és el que no trobem actualment i que s’hauria de tenir en compte.

Creu que s’hauria de derogar?

Sí. S’hauria de derogar o, almenys, deixar-lo en suspens i estudiar la situació de nou. No pot ser que estes centrals puguen tirar endavant sense consens i que cada cert temps en vaiguen apareixent més i més sense tenir en compte allò que plantegen els ajuntaments o la gent afectada per estos projectes.

Francesc Xavier Moliné · (Alcalde de Móra la Nova) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Des del punt de vista individual no afavorix pràcticament res. És indubtable que, des del punt de vista col·lectiu, és necessari fer la transició energètica i que esta s’ha de tirar endavant, però no pot ser que es faça de forma unilateral i sense atendre la planificació que tenen els pobles i l’impacte que pot suposar a l’emplaçament que volen les empreses.

Creu que s’hauria de derogar?

S’ha de modificar. Hem d’entendre que, tot i que el pas a l’energia neta és necessari i fonamental, no es pot fer de qualsevol manera i d’esquena al territori. La normativa hauria de respectar l’opinió dels municipis i preveure que les instal·lacions tiren endavant en terrenys que proposen des del territori i eviten també la massificació i l’efecte acumulatiu.

Montse Perelló · (Alcaldessa de Tivissa)  

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Les zones rurals, d’esta manera, acabem assumint la massificació d’estes centrals, una vegada més. A Tivissa s’han presentat 37 projectes de parcs eòlics, solars o línies d’evacuació. De moment no en tenim cap i en podríem assumir algun, però mai de forma massiva. A més, hem hagut de contractar més serveis tècnics perquè ens assessoren i això ens ha suposat una despesa que ens haguéssem estalviat.

Creu que s’hauria de derogar?

S’ha de canviar la norma i, sobretot, tenir en compte a qui pot perjudicar. Molts pobles han vist com la seua planificació i les ordenances no preveien la proliferació d’estes centrals i el decret entra en vigor l’any de les eleccions, sense marge. La Generalitat i el govern no ho han posat fàcil.

Joan Juncà · (Alcalde de la Torre de l’Espanyol) 

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

Claríssimament no. Només afavorix les grans empreses, que canvien les seues centrals d’energies fòssils a energies renovables. Només canvien les caretes. A més, els hi és del tot igual què hi haja al sòl, què hi ha davall, tant si és una explotació agrícola, com si és sòl protegit, com si es carrega el paisatge

Creu que s’hauria de derogar?

S’ha de derogar i que es faça una nova llei d’energies renovables i que tinga en compte sobretot els municipis de l’entorn rural. En una nova llei, justa, cada municipi ha de decidir si vol tindre centrals d’energia renovable al seu terme municipal, com han de ser, on s’haurien d’instal·lar i amb quines condicions. A més d’afavorir l’autoconsum i les comunitats energètiques, és clar.

Roger Aviñó · (Alcalde de Xerta)

Creu que el decret d’energies renovables que es va aprovar el 2019 afavorix els interessos de les zones rurals?

S’hauria d’evitar la massificació. Tinc una mica el cor partit perquè, si no volem energia nuclear, s’han de construir més parcs eòlics i solars. Això, però, no es pot fer a qualsevol preu, provocant una massificació de centrals al territori, i sense cap consens entre els municipis afectats. S’ha actuat de manera molt ràpida i, sense consens amb administracions i persones afectades.

Creu que s’hauria de derogar?

No sé si s’ha de derogar o s’ha de modificar. S’ha d’actuar amb transparència i diàleg. Quan ens vam assabentar de la possible construcció del parc eòlic a Xerta, ens vam quedar parats, perquè no ens havien dit res. A més, també s’hauria de preveure una sèrie de compensacions per tenir estes centrals.

 

Andreu Prunera
Andreu Prunera
Periodista
ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

+ 76 = 81

Últimes notícies