HomeOpinióFirmes setmanarilebre.catFem una ciutat eficient: l'endeutament

Fem una ciutat eficient: l’endeutament

Tancat el pressupost de l’any 2017, les dades que podem extraure dels informes que hem d’enviar a l’Estat espanyol ens permeten analitzar uns quants ítems que ens ajuden a veure quina és la situació econòmica de l’Ajuntament. L’endeutament n’és un.

L’actual equip de govern d’Esquerra va heretar un ajuntament que tenia una ràtio d’endeutament a finals del 2014 del 65,99%, el primer exercici amb responsabilitats de tancament per a este equip de govern va ser el 2015. En este exercici la ràtio d’endeutament la vam situar en el 53,99%, i al tancament de l’exercici 2017, la ràtio és del 36,41%, la previsió és tancar l’exercici 2018 en una ràtio al voltant del 40%, cosa que suposarà una reducció del 26% respecte quan este equip de govern va assolir l’alcaldia.

En valors absoluts, l’endeutament bancari actual de l’ajuntament està en 8.863.265 euros.  En esta legislatura l’equip de govern ha reduït l’endeutament en préstecs, en valors absoluts, per valor de cinc milions d’euros. Entre este endeutament ha amortitzat el préstec a proveïdors provinent del Mecanisme de Pagament a Proveïdors, préstec que concedix el Ministeri d’Hisenda, i que tenia unes condicions gairebé d’usura, els tipus d’interès eren superiors als preus de mercat, i eliminava el principi de competència i autonomia municipal en la pressa de decisions, limitació que condicionava de manera transcendent la gestió i acords de la política municipal de l’ajuntament, com per exemple, en la gestió de la piscina municipal.

Pel que fa a l’Hospital Comarcal d’Amposta (HCA) en esta legislatura s’ha produït un canvi substancial que afecta la seua gestió ordinària, la modificació del sistema de pagament de la Generalitat pels serveis que l’Hospital li fa. Fins a l’any 2015, la Generalitat pagava amb un sistema anomenat “per càpita”, que vol dir que l’HCA rebia uns ingressos de la Generalitat en funció del volum de població que estava sota el seu àmbit geogràfic, amb independència del nombre de persones ateses realment. L’any 2016 el sistema de pagament va passar a ser “per serveis prestats”, és a dir, la Generalitat fixa un nombre màxim de serveis que ha de prestar l’HCA, fixa també el seu preu, i si l’Hospital en fa més perquè té més demanda, el preu canvia a la baixa, de manera que el nou preu de referència no cobrix ni tan sols el cost real del servei. Esta situació, malgrat que ens ha generat moltes dificultats, no ens ha afectat per a poder reduir l’endeutament, realitzar noves inversions, suportar una quantitat de serveis malgrat que no ens han estat pagats, i tot sense retallar cap servei, mantenint el compte d’explotació en nombres positius i millorar la situació patrimonial de l’HCA, amb una dada pública important, que la gestió de l’HCA no ha representat cost per a l’Ajuntament.

En el futur immediat, a l’HCA caldrà perseverar en una bona gestió, sense retallar serveis, millorar els actuals i sumar-hi de nous amb noves inversions.
I tornant a l’Ajuntament, en termes de compliment de la regla de la despesa que marca l’Estat espanyol, l’ajuntament ha generat més despesa, s’ha passat dels 17,1 milions d’euros de l’exercici 2016 als 20,8 milions d’euros de l’exercici 2017, i este augment l’ha aconseguit sense veure’s afectat per esta norma injusta de l’Estat.

I la pregunta és: com és que no s’ha trencat la regla de la despesa?, la resposta és senzilla: eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa, increment dels ingressos via subvencions d’altres administracions, polítiques redistributives, rebaixa, bonificació i exempcions d’impostos, molta gestió diària, estar a peu de canó.
La línia argumental de l’aplicació de la regla de la despesa a l’HCA és igual que l’expressada anteriorment quan parlàvem de l’ajuntament, malgrat tots els imponderables de país, l’activitat assistencial creix, el volum de negoci augmenta en un milió dos-cents mil euros, caldrà seguir generant sense retallar.

En relació amb el consorci Museu Terres de l’Ebre, dir que tots els seus paràmetres econòmics són correctes no té endeutament bancari, l’ajuntament aporta anualment una partida de 120.000 euros que servixen per a cobrir part de la seua despesa corrent, i es fa necessari, de forma puntual, obri certes partides que permeten al Museu fer inversió finalista.

Un altre paràmetre objecte d’avaluació és la capacitat de finançament de l’ajuntament, permet calcular les necessitats de finançament del pressupost municipal, la diferència entre els ingressos i despeses executades corrents i d’inversió, dada positiva que es dona durant tota la legislatura, una mica inferior en relació amb el pressupost de l’exercici anterior, però que si es combina amb el romanent de tresoreria, eficàcia i eficiència en la gestió de recursos, mesures tributàries redistributives, ens permetrà, a poc a poc, veure la cara eficient d’Amposta. Seguim.

Tomas Bertomeu
Tomas Bertomeu
Regidor d'hisenda Ajuntament d'Amposta
ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

27 + = 35

Últimes notícies