HomeCulturaLa Diputació de Tarragona destina més de 7,8 M€ en ajuts per a...

La Diputació de Tarragona destina més de 7,8 M€ en ajuts per a la cultura

La Diputació de Tarragona ha presentat els nous ajuts destinats a impulsar projectes i reactivar l’activitat en general del sector al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Amb un import global de 7.816.000 €, les inversions arribaran a múltiples àmbits, tant públics com privats, i tindran com a beneficiaris a ajuntaments; entitats culturals, esportives o socials; professionals autònoms i microempreses, promotors de publicacions locals i comarcals, i centres d’ensenyament, mitjançant diferents convocatòries.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha destacat la importància d’estos ajuts en la reactivació cultural de la demarcació: “Representen un suport clar, explícit i directe a un dels sectors econòmics que més ha patit les conseqüències de la covid-19. En este sentit, contribuiran a la reactivació de la producció de continguts culturals i, consegüentment, a la recuperació econòmica de les nostres comarques en aquests temps encara convulsos”. Segons ha afegit, “a la Diputació escoltem i fem costat a les necessitats d’un sector que, més enllà del seu caire productiu, és clau per al desenvolupament de l’esperit crític a escala individual i col·lectiva”.

Per la seua part, el diputat de l’àrea de Cultura, Joan Josep Garcia, ha ressaltat “la diversitat d’àmbits culturals i socials que es poden acollir a les diferents convocatòries d’ajuts”, que seran en règim de concurrència competitiva i que, com a novetat, s’hauran de sol·licitar per via electrònica, per tal de facilitar-ne la tramitació. Al mateix temps, ha fet èmfasi en l’increment de les inversions per a cultura des de 2019 fins a l’actualitat: “Hem passat de 5,6 M€ als 7,8 M€ actuals”. Pel que fa a les dates de les convocatòries, tres ja han estat aprovades per la Junta de Govern de la Diputació, i pel que fa a la resta, la majoria també s’aprovaran al llarg d’aquest mes de juny. D’aquesta manera, els sol·licitants en podran fer els tràmits de seguida que es publiquen oficialment.

Els ajuts 

Els ajuts aniran destinats per a ajuntaments i EMD per a la contractació de les activitats incloses al catàleg de programacions culturals (eCatàleg), amb una dotació total 1.500.000 €. L’e-catàleg és un servei que la Diputació posa a disposició del món local per tal potenciar el dinamisme i la creativitat cultural de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. L’e-catàleg dóna la possibilitat als ajuntaments de conèixer, contactar i contractar els grups artístics i culturals de casa nostra. És a dir, facilita a les administracions locals la generació d’activitat i, per tant, les converteix en agents impulsors del territori. Actualment, l’ecatàleg compta actualment amb 1.794 grups inscrits de disciplines artístiques diverses: música, dansa, circ, teatre…, tots del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès. En un any normal, els ajuntaments contracten, en conjunt, unes 1.000 actuacions mitjançant l’e-catàleg. L’any passat, les contractacions es van reduir a la meitat a causa de la pandèmia. També aniran destinats un total màxim de 2.000.000 € per projectes i activitats culturals o d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular. L’import màxim de subvenció per cada municipi és de 20.000 €. S’inclouen totes les activitats d’interès cultural, esportiu, educatiu, econòmic o humanitari (en queden excloses les activitats pròpies de festes majors o derivades de les celebracions nadalenques, Sant Jordi…).

D’altra banda, les entitats o persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà són objecte de subvenció les actuacions de caràcter cívic, imprevistes i urgents en la seua realització i les que corresponguen a necessitats sobrevingudes, fora de la programació habitual, a les quals el sol·licitant no puga fer front amb el pressupost anual de què disposa. La dotació total és 1.200.000 € (la quantia individualitzada de la subvenció és de 10.000 €).

Les microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural tindran un import de 950.000 €. S’adrecen a autònoms i a microempreses de fins a 10 treballadors i que no facturen més de 500.000 € anuals. La seua activitat principal ha de pertànyer al sector cultural de la demarcació de Tarragona per a la realització dels projectes propis de la seua activitat o ajuts a la producció.

Per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l’any es concedira un import total de 136.000 €. Són subvencionables les publicacions de qualsevol gènere literari, còmic i obres il·lustrades, llibres per públic infantil i juvenil, llibres de caràcter humanístic o científic, d’autors de la demarcació de Tarragona o editades a la demarcació o de temàtica referida a les comarques tarragonines.

Amb la finalitat de contribuir al finançament parcial de les despeses de funcionament dels centres de les escoles de música, dansa i escoles d’art i disseny municipals incloses les derivades de la incidència de la crisi sanitària de la covid-19 la dotació total serà de 900.000 €.

Per a centres privats d’ensenyament especial, destinades a finançar l’assistència a activitats extraescolars i complementàries de l’alumnat en règim d’escolarització no compartida que ho necessite. La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 130.000 €.

Les entitats esportives de caràcter singular que tinguen lloc a la mateixa demarcació amb la finalitat de potenciar el desenvolupament econòmic local, la cohesió social i la inclusió de persones i col·lectius més vulnerables de la població i en risc d’exclusió, la quantia màxima de les subvencions convocades seran de 500.000 €. Es podrà arribar a subvencionar fins al 90% del pressupost de l’acció, amb un import màxim de subvenció de 10.000 €.

Les entitats i fundacions de caràcter social que facen activitats a la demarcació de Tarragona, a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població estaran dotades amb un total de 500.000 €. Esta convocatòria detalla com a subvencionables les actuacions que dins l’àmbit d’acció social, serveis socials bàsics i prestacions d’urgència social es facen en interès dels ciutadans de la demarcació. També inclou els projectes que promouen la inserció social o laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional, o en risc d’exclusió social, que contribuïsquen a reduir les desigualtats i els que promouen la cohesió i inclusió social a la demarcació.

 

Redaccio
Redaccio
Periodistes
ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

86 + = 92

Últimes notícies