HomeMedi AmbientSatisfact貌ries proves per conservar al samaru a les llacunes de Santes Creus...

Satisfact貌ries proves per conservar al samaru a les llacunes de Santes Creus a l’Ametlla de Mar

L鈥檃ny 2006 es va detectar la introducci贸 de gamb煤sia Gambusia holbrooki a Santes Creus, fet que va portar a una regressi贸 gradual de la densitat del samaruc, fins i tot comprometre la seva viabilitat en aquesta localitat, a banda de comprometre el bon estat ecol貌gic de les llacunes. Des del 2014 les entitats Fundaci贸 Andrena, Paisatges Vius i el Parc Natural del Delta de l鈥橢bre estan impulsant el projecte SOS Samaruc centrat en la conservaci贸 d鈥檃questa esp猫cie 铆ctica amena莽ada. Dins aquestes actuacions de conservaci贸, el 2022 s鈥檋a executat un projecte d鈥檈radicaci贸 de la gamb煤sia a les llacunes Santes Creus mitjan莽ant aplicaci贸 de rotenona, comptant amb el finan莽ament de l鈥橝g猫ncia Catalana de l鈥橝igua i el Parc Natural.

Material i m猫todes

Per la planificaci贸 del tractament amb rotenona (CFT Legumine 3 3 de la companyia VESO), s鈥檋a redactat un protocol espec铆fic amb tots els detalls operatius necessaris (dosificaci贸, salut i seguretat, monitoratge, etc.) partint d鈥檈xperi猫ncies similars i comptant amb la supervisi贸 t猫cnica de l鈥橧nstitut Veterinari de Noruega, amb 脿mplia experi猫ncia en la mat猫ria. Cal apuntar que per a executar aquesta actuaci贸 cal obtenir una autoritzaci贸 especial del Ministeri de Sanitat, ja que fins a la data, l鈥櫭簊 de la rotenona encara no est脿 regulat a la Uni贸 Europea. Tamb茅 s鈥檋a tret profit, per a una part de l鈥檃ctuaci贸, de cofinan莽ament addicional a trav茅s del projecte LIFE RESQUE ALPYR que ha adoptat aquest projecte com a prova pilot pr猫via a la planificaci贸 de nous tractaments amb rotenona a llacs pirinencs, previstos per als propers anys.

Es van dur a terme tres aplicacions de rotenona, al mar莽, abril i novembre de 2022. Previ al primer tractament, t猫cnics del PNDE van dur a terme una campanya intensiva i persistent de rescat d鈥檈xemplars de samaruc, que van ser derivats en bones condicions a les instal路lacions del Centre ictiol貌gic del Parc.

Foto: J. M. Queral

Resultats

Abans de l鈥檃ctuaci贸 es van retirar i salvar amb 猫xit 1.640 exemplars de samaruc, aix铆 com 2.116 exemplars d鈥檃ltres esp猫cies aut貌ctones de peixos. Durant el primer tractament amb rotenona es van retirar 148 exemplars m茅s de samaruc, dels quals un 80% va poder ser recuperat, per la qual cosa la mortalitat final sobre aquesta esp猫cie va ser m铆nima.

Quant al seguiment limnol貌gic i de la descomposici贸 de la rotenona, es disposa dels resultats preliminars que seran publicats properament. Cal apuntar que no s鈥檋an detectat canvis en les caracter铆stiques fisicoqu铆miques, de producci贸 prim脿ria, o de composici贸 de la comunitat d鈥檌nvertebrats, que es puguin atribuir a la rotenona. A m茅s, s鈥檋a comprovat la desaparici贸 gradual i r脿pida del producte aplicat al medi i dels seus derivats, de manera que el seu rastre era indetectable al cap de 4 setmanes. Pel que fa a l鈥櫭▁it de l鈥檕peraci贸, respecte a l鈥檕bjectiu inicial, l鈥檈radicaci贸 de la gamb煤sia, cal recon猫ixer que no ha estat total fins ara. Alguns pocs exemplars de gamb煤sia han sobreviscut.

Lamentablement, aquesta esp猫cie pot recuperar r脿pidament la poblaci贸 partint d鈥檜n nucli resistent m铆nim, fet que ha obligat a repetir el tractament fins a tres vegades. A cada nou tractament s鈥檋an augmentat les dosis d鈥檃plicaci贸 i s鈥檋an revisat els procediments metodol貌gics, introduint algunes variacions per millorar-ne l鈥檈fectivitat.

Foto: J. M. Queral

Conclusions

El frac脿s provisional a l鈥檈radicaci贸 de la gamb煤sia en aquestes llacunes sembla que es deu a un conjunt de factors que encara estan en proc茅s d鈥檃n脿lisi:

1. Absorci贸 de part de la rotenona aplicada per les abundants part铆cules org脿niques i vegetaci贸 submergida en aquestes llacunes;

2. Resist猫ncia a l鈥檌ctiocida utilitzat d鈥檜na petita part dels exemplars de gamb煤sia

3. Possible interacci贸 negativa del tractament amb la salinitat de l鈥檃igua

4. Exist猫ncia de petits refugis, dins de la vegetaci贸 o entre les roques d鈥檜na part del litoral, on el tractament no aconsegueix assolir una dosi suficient, permetent la superviv猫ncia d鈥檃lguns exemplars

5. Exist猫ncia d鈥檃floraments molt puntuals d鈥檃igua dol莽a o salina provinents del torrent o del mar, respectivament, on alguns exemplars poden sobreviure sense veure鈥檚 afectats per la rotenona aplicada.

Cadascun d鈥檃quests factors sembla donar-se a major o menor mesura en aquest lloc. Nom茅s una millor comprensi贸 dels resultats globals del conjunt de seguiments i experiments previs realitzats permetr脿 explicar-ho.

Soldo 51
Soldo 51
Sold贸 51
ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introdu茂u el vostre comentari.
Introdu茂u aqu铆 el vostre nom

9 + = 16

脷ltimes not铆cies