HomeSense categoriaEl Col·legi d’Avocats i Advocades de Tortosa i la Cambra de Comerç...

El Col·legi d’Avocats i Advocades de Tortosa i la Cambra de Comerç signen un conveni per a l’impuls de la Mediació i ADR

TORTOSA // La Degana de l’Il·lustre Col·legi, la Sra. Marta Martínez i el Sr. Francesc Faiges, President de la Cambra de Comerç, van signar un conveni per l’impuls conjunt de la mediació i d’altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes dintre de l’àmbit competencial de les dues corporacions, amb l’objectiu de promoure la cultura de la mediació entre els diferents operadors econòmics, per tal de donar resposta a la creixent demanda empresarial en l’àmbit de la mediació civil i mercantil.

Tant la seua organització com a activitat estan orientades a prestar als seus usuaris, i en particular a les empreses, un servei de mediació excel·lent que oferisca una alternativa efectiva al procés judicial i a la via arbitral. La mediació va orientada a la consecució d’un acord que permeta a les parts resoldre el conflicte, sempre assistides per un mediador titulat, i sota un principi de confidencialitat, en la voluntat de posar fi a la controvèrsia suscitada entre elles. L’objectiu és l’assoliment d’un arranjament pactat, que satisfaça els interessos de les parts evitant la iniciació d’un plet en la via judicial no desitjat per les parts inicialment. Entre els avantatges de la mediació i d’altres sistemes alternatius al conflicte (negociació assistida o conciliació privada, dret col·laboratiu, ofertes vinculants), volem destacar la seua capacitat per oferir solucions pràctiques, discretes, efectives i eficients a les diferències que sorgeixen entre empresaris en les seues relacions empresarials i comercials. La mediació permetrà reconduir el conflicte, i donar continuïtat a futures relacions empresarials i comercials, ja que de la solució fruit d’una rigorosa mediació les parts se senten identificades, i els permet normalitzar les relacions, i pacificar l’enfrontament, erradicant la sensació de guanyador i derrotat, que freqüentment es produeix en les resolucions judicials.

Els empresaris de les Terres de l’Ebre, mitjançant la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, rebran informació, i podran informar-se dels avantatges que ofereix el procediment de mediació, la dinàmica i protocol emprat pels mediadors altament qualificats, en tots aquells supòsits que puguen ser reconduïts a mediació segons l’article 2 de la Llei 15/2009, que atendrà les peticions de mediació l’òrgan especialitzat, en concret el Centre de Mediació de Dret Privat de les TTEE, adscrit al Col·legi Advocades i Advocats de Tortosa que desenvoluparà la seua activitat amb subjecció a la legislació aplicable, donant compliment als seus Estatuts i el Reglament de Mediació. La sessió informativa serà gratuïta als empresaries de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç, i sempre la realitzarà una mediadora assignant pel Col·legi Advocades i Advocats de Tortosa.

Esta mediadora, en cas que les parts decidisquen sotmetre’s a aquest sistema, serà qui reconduirà aquesta eina fins arribar a l’acord. El mediador designat podrà ser recusat per les parts, en cas que haja conegut amb anterioritat l’assumpte com advocat o advocada. El procés de mediació, està integrat per una sèrie de fases com són: la sol·licitud de mediació, el nomenament d’una mediadora titulat i altament qualificat, i es faran una sèrie de sessions, amb uns contactes inicials entre el mediador i les parts, establint la implementació de la metodologia intrínseca a tota mediació, on hi haurà una sèrie d’acords amb relació a l’organització, i assumpció de les regles bàsiques de procediment, per la posterior compilació d’informació i identificació de les qüestions litigioses, per tal de fer un examen exhaustiu dels interessos de les parts, i un treball per cerca de solucions possibles, acompanyades de la seua avaluació i implementació, per arribar a una solució acordada que resolga el conflicte o litigi inicial. De cadascuna de les sessions que el mediador realitze amb les parts, aixecaran l’oportuna acta. Però aquesta acta tindrà un caràcter confidencial i no podrà ser utilitzada en un plet.

La mediació és una oportunitat per evitar l’allau de procediments judicials, evitant patir el col·lapse actual, però sempre actuant escrupolosament en el protocol de mediació, que està reservat –únicament- a tècnics en mediació titulats, amb una perícia contrastada, ja que no és suficient amb una bona voluntat manifestada inicialment per les parts. Per totes aquestes raons els representants de les dues institucions, consideren que es tracta d’un instrument de resolució de conflictes molt adient en aquest nou paradigma, la mediació permetrà aportar al món empresarial un valor afegit per resoldre determinats conflictes, amb una agilitat impròpia en altres sistemes de resolució de conflictes, arribant a una solució satisfactòria per les parts.

Redaccio
Redaccio
Periodistes
ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

8 + = 14

Últimes notícies