HomeSense categoriaL'Ajuntament d'Alcanar aprova bonificacions de l'IBI per la instal·lació de sistemes d'energia...

L’Ajuntament d’Alcanar aprova bonificacions de l’IBI per la instal·lació de sistemes d’energia solar

MONTSIÀ // El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar, en la sessió del 27 de maig, va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal que regula l’impost sobre béns immobles (IBI) amb l’objectiu apostar per l’impuls de l’energia verda. L’acord permetrà de fixar bonificacions d’un 50% de la quota íntegra de l’impost per a aquells immobles que instal·len sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. La bonificació s’aplicarà durant cinc anys consecutius. 

Jordi Monfort, regidor de l’àrea, explica que davant el creixent interès per les energies renovables “s’ha considerat oportú desenvolupar estes bonificacions per a tenir en compte les diferents possibilitats d’instal·lació d’energies renovables, així com premiar les conductes ambientalment responsables. Esperem que les mesures que es plantegen servisquen per a incentivar encara més la implantació d’aquest tipus d’energies renovables al nostre municipi”.

En el cas de sistemes d’aprofitament tèrmic mitjançant la instal·lació de captadors tèrmics, la bonificació serà del 50% de la quota tributària de l’impost i tindrà una vigència de cinc anys posteriors a aquell en què es realitze la instal·lació. És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l’Administració competent i que formarà part de la memòria tècnica justificativa.

Si es tracta d’habitatges unifamiliars, es preveu una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als immobles que tinguen instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada igual o superior al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble alimentat amb aquesta instal·lació. S’entén per potència elèctrica instal·lada la potència màxima de l’inversor o de la suma d’ells, si s’escau. En el cas que la instal·lació alimente diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun.

En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguen una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per a subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats. En el cas de les xarxes o comunitats energètiques que tinguen una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per a subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 10% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra i s’aplicarà durant els cinc anys següents a la instal·lació, amb una bonificació total màxima del 50% del cost de la inversió.

En el cas d’edificis industrials, s’aplicarà una bonificació del 50% durant cinc anys consecutius, amb un límit fixat de 1.000 euros anuals i amb una bonificació total màxima del 50% del cost de la instal·lació. Esta bonificació serà incompatible amb la bonificació per sistemes d’aprofitament d’energies renovables en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

En la sol·licitud, la persona interessada ha d’acreditar que s’ha presentat la comunicació prèvia d’obres per a la instal·lació del sistema d’aprofitament fotovoltaic o tèrmic, que s’ha executat (mitjançant la certificació tècnica de l’instal·lador i la factura o factures corresponents a l’execució de les obres) i que la instal·lació ha estat degudament legalitzada davant l’administració competent mitjançant la inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) o a un registre equivalent. 

Esta bonificació té caràcter pregat i s’ha de sol·licitar en el termini de sis mesos a comptar de la data que figure en el document que acredita que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat. No es concedirà aquesta bonificació quan la instal·lació d’aquests sistemes d’aprofitament de l’energia solar siga obligatòria d’acord amb la normativa específica.

Redaccio
Redaccio
Periodistes
ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

+ 20 = 24

Últimes notícies